0904 222 604

LOADING...

Posts Tagged "VCS"

6May

VCS – Chuyển mình tăng trưởng đều

by admin
Chúng Tôi trân trọng giới thiệu Bản đánh giá Vicostone của Chuyên gia Vũ Thị Thuỳ Linh – bút danh Linh Indicator, thành viên cốt cán của team DaucoTichtru.

Thuỳ Linh là chuyên gia tìm kiếm và phân tích Vicostone đầu tiên từ năm 2014. Với nhãn quan sắc sảo và tư duy phân tích tổng quát, ý kiến đánh giá của Thuỳ Linh là cơ sở cho quyết định đầu tư với Vicostone của DaucoTichtru. Mọi chi tiết vui lòng liên hệ Thuỳ Linh: linh.vuthithuy@mbs.com.vn, contact: 091 812 2323

Xin trân trọng giới thiệu!

Read More