0914 699 604

LOADING...
7Jan

15 Tiêu Chí Đầu Tư Của Fisher

by Admin

DaucoTichtru: Thời gian đầu, Warrent Buffett chịu ảnh hưởng nhiều từ Graham, song càng về sau phương pháp của Buffett càng chịu ảnh hưởng nhiều từ Fisher. Các cổ phiếu đầu tư dài hạn của DaucoTichtru cũng phải thỏa mãn nhiều tiêu chí như bài viết dưới đây. (nguồn: Quang Huân, Trí thức trẻ)

Read More