0914 699 604

LOADING...

PHR – Công ty cổ phần Cao su Phước Hòa vừa ra báo cáo kết quả kinh doanh quý 3. Đội ngũ Đầu cơ Tích trữ trân trọng gửi tới bạn đọc những đánh giá nhanh về một case đầu tư đang nằm trong danh sách theo dõi của chúng tôi.

1.Hoạt động kinh doanh cốt lõi nhiều năm trở lại đây gặp nhiều khó khăn : Trong kỳ, hoạt động kinh doanh lõi không có nhiều ấn tượng. Doanh thu giảm 13.5%. Lợi nhuận gộp tăng nhẹ 5.6%. Giá cao su đang ở vùng đáy của mọi thời đại và được dự báo sẽ tiếp tục khó khăn trong 5 năm tới  PHR RẤT KHÓ có sự đột biến trong hoạt động kinh doanh cốt lõi.

2. Trong lộ trình tái cấu trúc của Tập đoàn cao su Việt Nam, thì chuyển đổi mục đích sử dụng với đất công nghiệp trồng cây cao su hiện tại là một trong 3 mũi nhọn kinh tế. Và là xu hướng tất yếu sẽ xảy ra : Phước Hòa giống với một doanh nghiệp chuyển lõi kinh doanh (từ cao su) sang bất động sản khu công nghiệp. Nguồn thu từ mủ cao su trong 5 năm trở lại đây rất bấp bênh. Từ năm 2017, lợi nhuận có sự tăng trưởng đột biến nhờ thanh lý cây cao su. Riêng trong năm 2018, lợi nhuận thanh lý cây cao su đã đóng góp 425 tỷ trong tổng số 643 tỷ LN cả năm. Kế hoạch các năm tiếp theo sẽ chuyển đổi các diện tích trồng cây cao su sang làm khu Công nghiệp.

3. Tăng trưởng đột biến lợi nhuận trong kỳ đến từ lợi nhuận khác. Cụ thể từ khoản bồi thường đất chuyển giao cho VSIP và NTC  trong tháng 9/2019, ghi nhận 330 tỷ 

 

Đối với dự án VISIP III:

– Lợi nhuận từ bàn giao đất cho VSIP để thực hiện VSIP III: Tổng số 691 ha. Tiền đền bù 1.3 tỷ/ha à Tổng số bồi thường 898.3 tỷ đồng. Thời gian chi trả: trong 2 năm 2019 và 2020, bắt đầu từ tháng 9/2019.

– Đồng thời, VSIP sẽ chia cho Phước Hòa 20% lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh cho thuê đất. Trong mọi trường hợp, lợi nhuận VSIP chia cho Phước Hòa sẽ không thấp hơn 1.2 tỷ đồng/ha (tính trên tổng diện tích 691 ha), khoảng 829 tỷ đồng. Tuy nhiên, lợi nhuận này được chia theo tiến độ cho thuê đất, không hạch toán một lần. Và khoản thu nhập này của Phước Hòa phụ thuộc vào tốc độ lấp đầy của dự án. – Trước đó, các dự án VSIP I (500ha) mất khoảng 8 năm để lấp đấy 100%, dự án VSIP II (2.045 ha) và VSIP II mở rộng (1.700 ha) mất khoảng 10 năm để lấp đầy 99%. Dự án VSIP III quy mô khoảng 1.000ha, tổng vốn đầu tư 6.407 tỷ đồng, dự kiến lấp đầy diện tích trong khoảng 3 – 5 năm. Nghĩa là khoản tiền 829 tỷ đồng sẽ được phân bổ trong khoảng 3 – 5 năm.

– Ngoài ra, Phước Hòa và VSIP có khả năng sẽ ký hợp đồng hợp tác kinh doanh liên quan đến khu đất nêu trên. Theo đó, Phước Hòa góp vốn 20% vốn điều lệ vào dự án VSIP III và sẽ được chia thêm lợi nhuận (dựa trên tỷ lệ góp vốn) của toàn bộ dự án. Lợi nhuận này tách biệt với những khoản bồi thường nêu trên. è Như vậy, trong điều kiện hoàn hảo, mỗi 01 ha đất chuyển giao, Phước Hòa được nhận tối thiểu 2.5 tỷ đồng. Chưa kể lợi nhuận từ hợp tác kinh doanh và các khoản đền bù đối với các tài sản khác trên đất (hạ tầng giao thông, mương, cống, vật kiến trúc và các tài sản cố định khác…)

ĐỐI VỚI DỰ ÁN NAM TÂN UYÊN MỞ RỘNG GIAI ĐOẠN II

– Tổng diện tích bàn giao cho Nam Tân Uyên: 345 ha. Giá đền bù 2.5 tỷ. Tổng thu nhập ước tính 862.5 tỷ. Thời gian bàn giao dự kiến trong quý 4/2019. Trong quý 3/2019, Nam Tân Uyên (NTC) đã chuyển 155 tỷ tiền bồi thường đất cho Phước Hòa.

-Vướng mắc hiện tại đến từ việc diện tích cắm mốc chồng lấn với diện tích bàn giao cho ủy ban huyện Tân Uyên.

-Số tiền NTC thanh toán dự tính sẽ được trả thêm 2 lần nữa vào năm 2020 và 2021.

KẾT LUẬN

  • PHR hiện tại là doanh nghiệp sở hữu quỹ đất lớn tại khu vực Bình Dương và hoạt động mang lại lợi nhuận chủ yếu cho doanh nghiệp trong thời gian tới đến từ việc khai thác quỹ đất. Bằng phương pháp đánh giá lại tài sản chúng tôi ước tính giá trị vốn hóa hợp lý của PHR là 10.354 tỷ tương đương với giá trị mỗi cổ phần là 76.400 đồng/cổ phiếu.