0914 699 604

LOADING...

CTCP Khu Công Nghiệp Nam Tân Uyên (mã: NTC) là cơ hội đầu tư mà DaucoTichtru tư vấn xuyên suốt từ năm 2019 đến nay. Đây là cổ phiếu tiêu biểu cho phương pháp hiệu quả của Chúng Tôi.

NTC vừa công bố BCTC Quý 3/2020, với những con số ấn tượng:

  • Xem Báo cáo tài chính NTC quý 03/2020 tại đây!

Chúng Tôi đã có Bản đánh giá, cập nhật tư vấn về NTC, dành riêng cho Thành viên VIP, với giá mục tiêu: 300

Để đọc Bản Phân tích cập nhật NTC, Quý NĐT đăng nhập vào Chrome bằng tài khoản gmail đã đăng ký với DaucoTichtru khi đặt Mua Thành Viên VIP

Với NĐT chưa được cấp quyền, vui lòng Nâng cấp Thành Viên VIP tại đây!