0914 699 604

LOADING...

1. Hoạt động kinh tế

1.1 Hoạt động thương mại

– Tính chung 8 tháng đầu năm, kim ngạch hàng hoá xuất khẩu đạt 174,1 tỷ USD, tăng 1,6% so với cùng kỳ, kim ngạch hàng hoá nhập khẩu đạt 162,2 tỷ USD, giảm 2,2% so với cùng kỳ. Cán cân thương mại thặng dư kỷ lục 11,9 tỷ USD

1.2 Sản xuất công nghiệp

– Chỉ số sản xuất công nghiệp trong tháng 8 tăng 3,5% so với tháng truớc và giảm 0,6% so với cùng kỳ. PMI sản xuất của Việt Nam giảm tháng thứ 2 liên tiếp về mức 45,7 điểm khi sản luợng sản xuất và số luợng đơn hàng xuất khẩu đều giảm

1.3 Tiêu dùng

– Cục Hàng Không đề xuất nối lại 6 chuyến bay quốc tế đi Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Ðài Loan, Lào, Campuchia từ ngày 15/09 sẽ là yếu tố tích cực cho kinh tế Việt Nam.

2. Chính sách

Chính phủ tăng cường chi tiêu hỗ trợ tăng trưởng kinh tế : 8 tháng đầu năm chi đầu tư phát triển tăng 44.4% so với cùng kì, đạt 209 nghìn tỷ đồng.

3. Lạm phát

Lạm phát tháng 8 tăng 3,18% so với cùng kỳ năm ngoái và tăng 0,07% so với tháng truớc. Từ nay đến cuối năm, hiệu ứng giảm phát do giá thịt lợn điều chỉnh giảm sẽ trung hoà tác động lên lạm phát do giá dầu tăng.

4. Tỷ giá

Tỷ giá VND/USD duy trì đà ổn dịnh trong 5 tháng liên tiếp