MBS Hải Phòng trả lời truyền hình Hải Phòng

Là Công ty chứng khoán số 01 tại Hải Phòng, lấy Tư vấn đầu tư làm lợi thế cạnh tranh, với tôn chỉ xuyên suốt là “Bảo vệ & Gia tăng tài sản của khách hàng”, những năm qua, Công ty chứng khoán MB chi nhánh Hải Phòng ghi dấu ấn sâu sắc với Nhà đầu tư tại Hải Phòng với những thương vụ tư vấn thành công như VCS, CTD, PNJ…vv. Trong cuối năm 2018, MBS Hải Phòng với 02 đại diện là anh Nguyễn Quyết Thắng- phó giám…