Kết thúc đà giảm, thị trường vào xu hướng tăng giá mới

Trong bài viết trước: “Tái ông thất mã, an tri họa phúc”,Chúng Tôi cho rằng thị trường đã có tín hiệu cân bằng, tuy còn sớm để khẳng địnhđã qua đáy, song các cổ phiếu đầu tư mà Chúng Tôi tư vấn đã ở vùng giá quá hấpdẫn, đi kèm là khuyến nghị ưu tiên MUA PNJ vùng giá 90-100.