GAS – Cơ hội luôn hiện hữu.

Nhà đầu tư cần sự kiên trì, nhẫn nại khi đi tìm một cơ hội trên thị trường vì “CƠ HỘI thường không rõ ràng”. Kiên trì theo dõi phản ứng của cổ phiếu theo từng giai đoạn của thị trường, xây dựng một lối tư duy và plan sau một thời gian giao dịch sẽ giúp bạn thấy cổ phiếu hình thành những mẫu hình tăng giá bất chấp thị trường chung. Theo thời gian, cổ phiếu phản ứng và theo sát kế hoạch và ngày càng gia tăng…