post

PNJ – Đánh giá KQKD Quý I/2018

Những thông tin mới cập nhật từ Báo cáo thường niên 2017, kết quả kinh doanh Quý 1/2018, đặc biệt là qua Đại hội đồng cổ đông 2018 tổ chức ngày 21.04.2018 vừa qua, Chúng Tôi thêm củng cố cho lập luận đầu tư của mình vào PNJ – CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận. 

Read More