Đây là hình thức hợp tác Chúng tôi nhận ủy quyền để thực hiện đầu tư trên tài khoản chứng khoán chính danh khách hàng!

Hình thức: Ký Hợp đồng Hợp tác đầu tư,  san sẻ rủi ro và lợi nhuận giữa hai bên.

Thời hạn hợp đồng: 01 năm.

Động lực kinh tế: Cũng chính là Sứ mệnh của DaucoTichtru, là “Bảo vệ và gia tăng tài sản của khách hàng một cách bền vững”.

Ưu điểm

Hợp đồng rõ ràng, minh bạch, quy định chi tiết quyền lợi, trách nhiệm đôi bên.

Hiệu quả đầu tư ấn tượng và tăng trưởng tài sản một cách bền vững.

DaucoTichtru trình bày về hướng đầu tư khi ký hợp đồng hợp tác giúp Khách hàng hiểu và an tâm.

Tài khoản ủy thác chính danh khách hàng, bị phong tỏa chuyển tiền online. Khách hàng được toàn quyền theo dõi tài khoản bất kỳ thời điểm nào.

Khách hàng được quyền thanh lý trước hạn hợp đồng.

Các quyền lợi khác từ DaucoTichtru

Các gói hợp tác

Đừng ngại ngần, hãy gửi thông tin cho Chúng Tôi tại đây để Chúng Tôi liên hệ lại với bạn và trao đổi chi tiết hơn về dịch vụ Hợp tác đầu tư