Thị trường Chứng khoán Việt Nam và Thế giới … đang ở đâu ?

Nối tiếp bài viết đầu tiên , Chúng ta đã có những kịch bản cho nền kinh tế của Việt Nam và thế giới trong năm 2020 sau tác động của dịch bệnh Covid 19 . – Tuy nhiên với những Nhà đầu tư, điều quan tâm hiện tại là diễn biến của thị trường trong năm 2020 và hành động của Chúng ta tại thời điểm hiện tại. Trước hết hãy cùng Đầu cơ Tích trữ đi tìm hiêu chu kì của nền kinh tế Việt Nam trong những…