Kịch bản nào cho nền kinh tế Việt Nam và thế giới năm 2020

Theo khuyến cáo của tổ chức WHO, những người già, có vấn đề về sức khỏe và sức đề kháng kém là những đối tượng có nguy cơ tử vong hàng đầu nếu bị nhiễm Covid 19. Tuy nhiên, không chỉ tác động đến con người, có một đối tượng nữa cũng có những biểu hiện như trên và rất có thể Covid 19 là nguyên nhân trực tiếp đẩy quá trình “lão hóa” này nhanh hơn nữa – đó là NỀN KINH TẾ THẾ GIỚI.  Quay trở lại 12…