[TUẦN 17.02 – 21.02] Cơ hội tại vùng mua tiềm năng

1.Tác động của Covid 19 với nền kinh tế Việt Nam – Lạm phát: CPI tháng 1/2020: tăng 6,43% so với cùng kỳ ( tăng 5,23% so với 12/2019). Đạt đỉnh 7 năm + Do giá thực phẩm, chi phí giao thông tăng. – Tổng kim ngạch XNK TQ & VN = 117 tỷ ( chiếm 23%) Trong đó: NK hàng TQ = 29,8%                     XK hàng TQ = 15,7% Xuất nhập khẩu hai chiều bị ảnh hưởng tiêu cực trong QI/2020 – Ngành Du lịch của VN bị…