[TUẦN 03.02 -07.02] Hiệu ứng virus Corona

Thị trường mở đầu 02 phiên đầu năm mới với mức giảm 5.53% – đây là diễn biến bất khả kháng và nằm ngoài dự đoán của rất nhiều nhà đầu tư. Trong bối cảnh thị trường chung bị tác động bởi các thông tin tiêu cực từ bên ngoài ( Virus Corona ) mà không xuất phát từ yếu tố nội tại của doanh nghiệp và nền kinh tế, việc dự đoán được thị trường là điều tương đối khó khăn. Phân tích kĩ thuật chỉ có tác dụng…