[TUẦN 28.10 – 01.11] Cơ hội vượt đỉnh tâm lý?

QUAN ĐIỂM THỊ TRƯỜNG VN-Index : Kiểm nghiệm thành công kháng cự 995- 1.005 điểm – Vùng kháng cự mạnh và quan trọng nhất về mặt xu huớng trung hạn của chỉ số VN-Index là vùng 1.000 nhưng đã có 7 lần kiểm nghiệm chưa thành công từ tháng 04/2019 đến nay. Tại các đỉnh cũ này, thị trường cần một lực đẩy mạnh từ thanh khoản và yếu tố dẫn dắt từ nhóm bluechips để break dứt khoát ra khỏi các nguỡng cản khó chịu này. – Vnindex có…