Ngài Peter Lynch và những khoản đầu tư ngành bán lẻ “mười gang”

Ngài Peter Lynch đã đúc kết phương pháp chọn lựa cổ phiếu trong cuộc đời của ông: Không có gì khác ngoài nghệ thuật, khoa học và sự cần cù (art, science & legwork). Nó chưa hề thay đổi suốt 20 năm trong nghề của ông. Chúng tôi muốn giới thiệu với độc giả một vài những chiếc “túi mười gang” (khoản đầu tư tăng trên 10 lần) của ngài Peter Lynch trong ngành bán lẻ. Ông đã mày mò đi thăm nhiều cửa hàng, nghe ngóng, nghiên cứu trước…