Thư mời tham dự Hội thảo MBS’s Talk 17 : “Vượt sóng cả” cơ hội cho Nhà đầu tư bản lĩnh.

Trong bối cảnh thị trường Chứng khoán Việt Nam nói riêng và thị trường thế giới nói chung đang chịu những tác động tiêu cực đến từ chiến tranh thương mại Mỹ – Trung và giá dầu giảm mạnh. Nhà đầu tư cá nhân hiện tại gần như đang bị mất phương hướng khi các thông tin hỗ trợ “lọt thỏm” giữa các thông tin xấu dồn dập. Xác định đây là giai đoạn khó khăn, MBS là đơn vị đi tiên phong trên thị trường Chứng khoán đồng hành…