William O’neil: Đầu tư dựa trên các quy tắc, không dựa vào cảm xúc

Đội ngũ DaucoTichtru xin được chia sẻ đến bạn đọc Series về nhà đầu tư vĩ đại William J O’neil. Người đã có 25 năm kinh nghiệm vừa là nhà đầu tư cá nhân, vừa là nhà môi giới. Chúng tôi cho rằng phương pháp của ông tương đối phù hợp với nhà đầu tư tại thị trường Chứng khoán Việt Nam ( Nguồn happy.live – 24 bài học sống còn để đầu tư trên thị trường chứng khoán)

William O’neil: Thời điểm tốt nhất để đầu tư

Đội ngũ DaucoTichtru xin được chia sẻ đến bạn đọc Series về nhà đầu tư vĩ đại William J O’neil. Người đã có 25 năm kinh nghiệm vừa là nhà đầu tư cá nhân, vừa là nhà môi giới. Chúng tôi cho rằng phương pháp của ông tương đối phù hợp với nhà đầu tư tại thị trường Chứng khoán Việt Nam ( Nguồn happy.live – 24 bài học sống còn để đầu tư trên thị trường chứng khoán)